Máy là công nghiệp Primus I50 – 200

– Bề mặt tiếp xúc rộng với khăn trải giường, bàn và khăn tắm ở một góc 300 °

– Bảo vệ bằng ngón tay và nút khẩn cấp để tăng cường bảo mật

– NOMEX Máy chạy bộ bền

Gọi tư vấn